Aanvulling? Meld het hier.

Tekeningen bij het bestek van het herstel van de kademuren, 1860. GAG.AGG.inv.nr. 236, nr. 368.

Tijdvak: 
1854 - 1860